Stichting Nese Divers
Copyright © 2012   Stg. Nese Divers
Alle rechten voorbehouden
E-Mail: info@stichting-nese.nl
Designed by  R.J.Rosado
over ons
activiteiten
contact
welkom op onze website
Over ons ...

Stichting Nese Divers is een vrijwilligersorganisatie die gevestigd is in Eindhoven. Stichting Nese Divers is in 1984 opgericht. De stichting heeft verschillende ontwikkelingen door gemaakt en een vaste plaats verworven in de wereld van culturele diversiteit.

Doelstelling

Het doel van Stichting Nese Divers is het bevorderen van de emancipatorische bewustwording, economische zelfstandigheid en volwaardige deelname aan de samenleving door Turkse en etnische doelgroepen in hun sociale omgeving in Eindhoven.

Subdoelen
Bevorderen van het welzijn van de verschillende doelgroepen
Meewerken aan de emancipatie- en bewustwordingsprocessen
Bijdrage leveren aan de beleving van integratie en participatie in de samenleving
Meewerken aan arbeidsprojecten om de (economische) positie van deze doelgroep te verbeteren
Nauwlettend volgen van en reageren op het gemeentelijke beleid
Het onderhouden en verbreden van het sociale netwerk van de stichting
Ontplooien van activiteiten op basis van de huidige trends of specifieke problematiek
Inspringen op de maatschappelijke ontwikkelingen die de doelgroep treffen en het aanbieden van aangepaste activiteiten/projecten
De samenwerking met andere organisaties verbreden, onderhouden en versterken
doelgroepen
partners
Copyright © 2012 - 2020   Stg. Nese Divers
Alle rechten voorbehouden
E-Mail: info@stichting-nese.nlDesigned by  R.J.Rosado
ondersteuning